Košík

Údržba venkovních ploch

 • Komplexní péče o travnaté plochy, zeleň a drobných okrasných dřevin
 • Zimní údržba (odhrnování a úklid sněhu, zajištění posypu komunikací a chodníků)
 • Letní údržba (sběr hrubých nečistot, zametání komunikací a parkovišť, kropení)
 • Odstraňování graffitti
 • Generální úklidy
 • Třídění a likvidace odpadu

Údržba zeleně

 • Péče o travnaté plochy – sekání, zalévání atd.
 • Údržba drobných okrasných dřevin

Zimní údržba

 • Odhrnování a úklid sněhu
 • Zajištění posypu komunikací a chodníků
 • Ruční odstraňování sněhu
 • Odstraňování sněhu technikou
 • Nepřetržitá pohotovost a reakce na změny počasí
 • Dodávky posypového materiálu

Letní údržba (sběr hrubých nečistot, zametání komunikací a
parkovišť, kropení)

 • Údržba zelených ploch
 • Strojní úklid venkovních ploch
 • Ruční zametání nepřístupných ploch
 • Vyprazdňování, mytí a dezinfekce odpadkových košů
 • Čištění vozíkových stání u supermarketů

Odstraňování graffitti

 • Použití přípravků na odstranění graffitti na zdech a jiných venkovních plochách
 • Uvedení znečištěných ploch do původního stavu

Generální úklidy

 • Úklid prostranství znečištěného pořádáním kulturní akce
 • Příprava objektů ve výstavbě a jejich okolí pro předání k užívání
 • Kompletní úklid po provedení rozsáhlých prací

Třídění a likvidace odpadu

 • Práce s domovním nebo průmyslovým odpadem
 • Třídění odpadu podle specifikovaných kritérií
 • Zajištění odvozu odpadu a jeho ekologické likvidace